Förbjudna produkter och tjänster

Listan med förbjudna produkter och tjänster är en riktlinje för vad som inte får erbjudas på Jumblets och det som står i listan får därför inte förekomma hos Jumblets. Bara för att något inte står med i listan betyder det inte att den är okej att erbjuda. Det är fortfarande ditt ansvar, som jumbletägare, att ditt erbjudande följer lagen och de regler som gäller för Jumblets.

En jumblet får enbart användas för försäljning av begagnade saker samt för egentillverkade saker såsom t ex konsthantverk. Vi tillåter inte försäljning av nya obegagnade produkter i någon jumblet. Undantag görs dock för obegagnade saker som man fått i sin ägo genom gåva eller felköp där man enbart har ett ytterst begränsat antal produkter. De saker man säljer skall alltid vara existerande och i säljarens ägo. Man får ej heller sälja tjänster. 

Jumblets erhåller sig rätten att avgöra vad som är tillåtet och vad som inte är. Skulle det erbjudas en produkt eller tjänst som inte nämnts i förbjudetlistan men som Jumblets anser vara opassande har Jumblets rätt att ta bort annonsen. Då någon bryter mot listan eller andra lagar har Jumblets alltid rätt att vidta åtgärder. Jumblets uppmanar användare att höra av sig då något verkar tvivelaktigt eller uppenbart bryter mot de regler och riktlinjer som gäller på sajten.

Skulle ett köp ske mellan två användare ifrån olika länder eller stater med olika regler och lagar är det säljarens ansvar att produkten är tillåten där köparen befinner sig.    

Exempel på otillåtna produkter:

 • Alkohol, droger och tobak (även material som förknippas med denna kategori)
 • Alla vapen och laserpekare (undantag för verktyg och leksaker)
 • Läkemedel och kosttillskott
 • Radioaktiva ämnen
 • Människodelar
 • Piratkopierade produkter
 • Förfalskade mynt, sedlar och frimärken
 • Kontaktlinser
 • Pornografiassocierade produkter (ej samlarobjekt och konstklassificerat)
 • Stötande propaganda (ej dokumentärfilmer)
 • Matvaror
 • Explosiva objekt
 • Stulna objekt (kontakta polis, Jumblets hålls utanför)
 • Produkter från fridlysta djur (ej uppstoppade djur med godkännande)
 • Varor med import- och exportförbud
 • Immateriella produkter och papper
 • Nya obegagnade produkter (med undantag för saker man fått genom gåva eller felköp)

 

Produkter med restriktioner:

 • Djur (djur får inte säljas mellan landsgränser och försäljning måste ske enligt gällande lag)

Om Jumblets.com


Jumblets.com är sajten för dig som har saker hemma som du skulle kunna tänka sig att sälja om du får rätt pris eller rätt köpare och kan sälja på dina villkor. Här kan du ha ett eget virtuellt "marknadsstånd" (en jumblet) för att låta folk veta vad du att erbjuda. Sajten är ämnad för hemmaförsäljning av överblivna saker, egentillverkade saker och egenodlade varor.

Mer info